Egzamin ósmoklasisty - arkusze - matematyka

Wskazówki do arkusza 4
Zadanie 1

Każdy wielokąt foremny ma wszystkie boki tej samej długości. Pomnóż więc długość boków przez ich liczbę – postępuj tak w przypadku każdego wielokąta. Następnie porównaj obwody.

Zadanie 2

Byś mógł rozwiązać to zadanie, musisz wiedzieć, jak rozwinąć występujące w zadaniu skróty:

Zadanie 3

Rozwiąż podane wyrażenia.

Zwróć uwagę, czy należy spierwiastkować cały ułamek, czy (na przykład) jedynie licznik. Przyjrzyj się też dobrze pierwiastkowi – może być kwadratowy lub sześcienny.

Zadanie 4

Do rozwiązania tego zadania będziesz potrzebować obliczeń. Na szczęście masz dużo miejsca w brudnopisie!

Pamiętaj o wzorze na objętość sześcianu:

V = a 3

Skoro krawędź ma być wyrażona pełnymi centymetrami, podstaw do wzoru najpierw 1 cm, później 2 cm i tak dalej. Przestań liczyć, kiedy jako wynik otrzymasz liczbę trzycyfrową.

Nie bój się zadań, które wymagają liczenia czegoś wielokrotnie – zadanie jest tak pomyślane, by nie zajęło ci zbyt dużo czasu.

Zadanie 5

Trudno wyobrazić sobie rozwiązanie tego zadania bez rysunku. Zrób go w brudnopisie, uważnie śledząc dane z polecenia.

Pamiętaj, że x jest pozioma, a oś y pionowa. Teraz już wszystko jasne!

Zadanie 6

Przyjrzyj się rysunkom, na ich podstawie oblicz, ile klocków użyła każda z dziewczynek, a następnie policz obwody kwadratów.

Zwróć uwagę, jak układa się domino. Czasem, licząc wymiar jednego boku kwadratu, będziesz musiał uwzględnić połówki klocków.

Zadanie 7

Pamiętaj, że dzielnik to taka liczba, która dzieli inną liczbę bez reszty!

Zadanie 8

Ten rysunek może w pierwszej chwili nie budzić żadnych skojarzeń. Dlatego skorzystaj z podpowiedzi: dorysuj na rysunku najdłuższe przekątne sześciokąta. Utworzą one wiele mniejszych, przystających trójkątów o równych polach.

Zauważ, że zarówno zacieniowana figura, jak i trójkąt w środku składają się z takiej samej liczby najmniejszych trójkątów. Co z tego wynika?

Zadanie 9

Pamiętaj o własności mnożenia potęg – można mnożyć tylko potęgi o takich samych wykładnikach.

Liczba 1 również jest wykładnikiem, chociaż z reguły go nie zapisujemy, bo 2 1 = 2 .

Zadanie 10

Na początek zauważ, że odpowiedzi A i C mają równą wartość, bo 0,4 km to 400 m.

Z powodu jednostek łatwiej sprawdzić po kolei każdą odpowiedź zamiast liczyć prędkość. Warto więc skorzystać ze wzoru na drogę:

S = v t
Zadanie 11

Oznacz rysunek zamieszczony, nazwij ten trapez literami ABCD. Podstawę oznacz literą a i ramiona literami c. Zauważ, że w trapezie powstały dwa przystające trójkąty DABCBA. Czy któraś z odpowiedzi już pasuje?

Zadanie 12

Spróbuj, nie patrząc na odpowiedzi, sam ułożyć równanie. Przyjmij x jako długość pierwszego etapu. Na pewno twoja odpowiedź pokryje się z którąś z zaproponowanych w arkuszu. Zachowaj kolejność opisywanych etapów.

Zadanie 13

W tym zadaniu możesz ułożyć proporcjonalność prostą lub najpierw wyliczyć, ile makulatury zebrały razem klasy ósme, a następnie obliczyć 40% z tej liczby.

Zadanie 14

Zadania składające się z kilku etapów zawsze rozwiązuj po kolei – nie musisz jednym działaniem zdobyć dwóch odpowiedzi.

Aby ułatwić sobie odnalezienie właściwej odpowiedzi, wypisz kilka przykładów liczb, które spełniają warunek zawarty w poleceniu. Pomnóż liczby 3, 4 i 5 przez kolejne liczby naturalne, zaczynając od liczby 1.

Pamiętaj, że suma dwóch liczb nieparzystych zawsze będzie liczbą parzystą.

Zadanie 15

Wody z sokiem było w sumie 5 litrów. Soku – 1 litr. Jaki to ułamek? Jaki to procent?

Pamiętaj, by przenieść wszystkie odpowiedzi zadań otwartych na kartę odpowiedzi.

Zadanie 16

Spróbuj wykonać rysunek w inny sposób – tak, by podstawą był jeden z trójkątów prostokątnych. W brudnopisie masz dużo miejsca! Zauważ, że wtedy wysokość ostrosłupa to jedna z krawędzi o długości 12 cm.

Kiedy masz już wszystkie dane, oblicz pole podstawy, a następnie objętość ostrosłupa.

Zadanie 17

Zacznij od oznaczenia takich samych kątów między przekątnymi a podstawą. Zwróć uwagę na to, że trzeci kąt w utworzonym w ten sposób trójkącie będzie miał miarę 180° minus suma miar oznaczonych wcześniej kątów.

Ten kąt rozwarty będzie na przekątnej prostokąta tworzył kąt przyległy z kątem oznaczonym na rysunku (mają jedno ramię wspólne i razem mają 180°).

Zadanie 18

Najpierw policz doby hotelowe (nie zapomnij o zmianie ceny w weekend), później zsumuj wydatki, pamiętając, by uwzględnić różnicę w cenach w zależności od wieku gości hotelowych.

Zadanie 19

Aby ułatwić sobie obliczenia, poprowadź na rysunku linię dzielącą ścianę boczną w kształcie trapezu na prostokąt i trójkąt.

W dalszych obliczaniach pamiętaj o twierdzeniu Pitagorasa!

a 2 + b 2 = c 2
Zadanie 20

Ułóż równanie z jedną niewiadomą. Jako x oznacz cenę podręcznika. Następnie na podstawie polecenia ułóż równanie i rozwiąż je.

Kiedy obliczysz x, będziesz mógł wyliczyć cenę piórnika i plecaka.

Zadanie 21

Zacznij od obliczenia pola kwadratów tworzących boisko do siatkówki. Pamiętaj o wzorze na pole kwadratu:

P k = a 2

Teraz możesz obliczyć rzeczywisty obwód.

Przypomnij sobie „tłumaczenie” skali, czyli: 1 : 1501 centymetr na mapie to 150 centymetrów w terenie.

« matematyka - wszystkie arkusze