Egzamin ósmoklasisty - arkusze - język polski

Wskazówki do arkusza 3
Zadanie 1

Zacznij od przeczytania pytań, dopiero potem przeczytaj tekst. Będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas czytania.

To nic innego, jak ułożenie po kolei punktów z planu wydarzeń. Przeczytaj punkty od A do E, potem fragment tekstu – odpowiedź znajdziesz w tekście.

Zadanie 2

To zadanie rozwiążesz wyłącznie w oparciu o przytoczony fragment. Szukaj odpowiedzi w wypowiedzi Wdowy oraz w tym, jak zareagowała Balladyna.

Zadanie 3

Zwróć uwagę na podkreślenie w treści zadania. Masz wskazać to, czego bohaterka NIE ZROBIŁA. Potrzebna jest znajomość całej lektury; jeśli nie pamiętasz, to pomyśl, jacy bohaterowie występują w utworze. Czy przypominasz sobie postać ojca? Bingo!

Zadanie 4

Do tego zadania niezbędna jest znajomość całego utworu. Czytając zdania, musisz ocenić, czy są fałszywe, czy prawdziwe. Przypomnij sobie, co wiesz na temat Balladyny.

Zadanie 5

Poszukaj odpowiedzi w przytoczonym fragmencie.

Zadanie 6

To zadanie odnosi się do przytoczonego fragmentu – musisz wykazać, że rozumiesz sens użytych w nim sformułowań. Tutaj wskazówka na przyszłość – zawsze czytaj przypisy do tekstu!

Zadanie 7

Aby rozwiązać to zadanie, przypomnij sobie, co znaczą terminy, które masz do wyboru.

Zgrubienie – to forma utworzona od wyrazu podstawowego, która „powiększa” jego cechy, a często nadaje mu znaczenie negatywne, np. psisko – wielki pies, staruch – z pogardą o starym mężczyźnie.

Zdrobnienie – to forma utworzona od wyrazu podstawowego, która „pomniejsza” jego cechy, a często nadaje mu znaczenie pozytywne, np. piesek – mały pies, staruszek – z sympatią o starym mężczyźnie.

Neologizm – wyraz nowo utworzony.

Onomatopeja – wyraz dźwiękonaśladowczy, np. buch, tup, trzask.

Zadanie 8

Musisz wybrać odpowiedzi spośród dwóch do wyboru.

Czytaj uważnie! Czasami wyrazy do wyboru brzmią podobnie, a znaczą co innego, i kryje się tu „haczyk”. Powinnośćwina brzmią podobnie, a mają odmienne znaczenia – a do tego można powiedzieć, że ktoś winien coś zrobić, czyli powinien

Zadanie 9

Musisz wykazać się znajomością lektury Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Przypomnij sobie, o czym była ta książka, jacy bohaterowie w niej występowali, co robili. Bezgraniczne oddanie to zwykle poświęcenie do granic, nawet do śmierci – czy któryś z bohaterów tak się zachował?

Zadanie 10

10.1. Musisz podać argument, czyli przytoczyć przykład z treści lektury uzasadniający prawdziwość stwierdzenia z zadania.

10.2. Musisz samodzielnie wybrać lekturę pasującą do zadania. Przypomnij sobie, które książki poruszały temat zbrodni i kary za nią. Nie rozpisuj się zbytnio.

W zadaniu jest podpowiedź, że taki motyw często pojawiał się w romantyzmie – które z lektur napisał twórca z tej epoki? Może pasują do zagadnienia?

Jeśli nie pamiętasz lektur, przeczytaj spokojnie ich spis na stronie 3 arkusza. Na pewno szybko okaże się, że jednak sporo wiesz!

Zadanie 11

Przypomnij sobie, co to jest synonim.

Synonim – wyraz brzmiący inaczej, ale posiadający takie samo lub podobne znaczenie. Np. synonimami są wyrazy państwokraj.

Zadanie 12

Aby rozwiązać zadanie oparte na grafice, zawsze zacznij od dokładnego przyjrzenia się jej. Czego dotyczy, co przedstawia, jakie elementy na niej widać? Czy są napisy, symbole, wzory, jakie są kolory? Jaki ma związek z lekturą, której dotyczy polecenie?

Nie szukaj na siłę. Wybierz te motywy, które zauważyłeś jako pierwsze i jesteś pewien ich związku z utworem.

Zadanie 13

Zacznij od przeczytania pytań, dopiero potem przeczytaj tekst publicystyczny. Będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas czytania.

To zadanie można rozwiązać wyłącznie w oparciu o tekst – przeczytaj go uważnie, a znajdziesz odpowiedź.

Zadanie 14

Zwróć uwagę na podkreślenie w treści zadania. Musisz znaleźć zdanie NIEPASUJĄCE do tekstu. Czytaj uważnie – może chodzić o informację, której w tekście po prostu nie było, ale może to też być informacja błędna lub przekręcona itp.

Zadanie 15

Mimo że to SMS, pisz pełnymi zdaniami, poprawnie, bez skrótów typu nwm, cb, tl;dr.

Zadanie 16

Najpierw zastanów się, jaką zasadę ortograficzną możesz zastosować do wyrazu skrucha. W tym wypadku „ch” wymienia się na „sz” (skruchaskruszony). Przeanalizuj teraz wyrazy podane w zadaniu:

piechota – „ch” wymienia się na „sz” (piechotapieszy), czyli pasuje.

Dalej już nie musisz sprawdzać.

Zadanie 17

Przypomnij sobie, co znaczą pojęcia, które masz do wyboru.

Pytanie stylistyczne – ta opcja na pewno odpada, bo nie ma czegoś takiego ;)

Pytanie retoryczne – pytanie niewymagające odpowiedzi od odbiorcy, mające go skłonić do zastanowienia.

Alegoria – utrwalony, symboliczny znak, np. sowa to alegoria mądrości.

Ironia – sprzeczność między dosłownym i ukrytym znaczeniem wypowiedzi.

Zadanie 18

Zwróć uwagę na podkreślenie – na tym wyrazie musisz się skupić.

Aby wybrać między A i B, przypomnij sobie odmianę przez przypadki – dopełniacz odpowiada na pytania kogo? czego? (nie ma), a biernik kogo? co? (widzę).

Wybór między C i D też jest prosty – zarówno przydawka, jak dopełnienie są określeniami rzeczownika, ale przydawka to raczej przymiotnik, a dopełnienie to rzeczownik.

Zadanie 19

Zwróć uwagę na podkreślenie – musisz znaleźć zdanie Z BŁĘDEM. Szukaj brakującego albo nadmiarowego przecinka lub kropki, to będzie to zdanie.

Czasami zadanie jest proste i oczywiste. Nie szukaj wszędzie „haczyków” i nie kombinuj na siłę.

Zadanie 20

20.1. Najpierw przeczytaj tekst do uzupełnienia i spróbuj uzupełnić go w myślach tak, żeby miał sens.

20.2. To typowy błąd popełniany podczas używania zdań z imiesłowami. W obu częściach zdania podmiot musi być ten sam, a tutaj nie jest – deszcz padał, a ktoś szedł.

Lepiej to zrozumiesz, porównując zdanie poprawne z błędnym, np.:

  • Idąc ulicą, padał deszcz.
    Idąc ulicą, machałem parasolem.
  • Stojąc w kolejce, wchodzili ludzie.
    Stojąc w kolejce, patrzyłem na wchodzących ludzi.
Zadanie 21

Twoim zadaniem jest napisanie ogłoszenia. Przypomnij sobie, jakie informacje muszą być koniecznie zawarte w ogłoszeniu, aby było ono poprawne. W tym wypadku musisz napisać:

czego dotyczy ogłoszenie (spotkania)? → o czym ono będzie? → gdzie? → kiedy?

i podać powody, dla których warto przyjść na spotkanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej,
jak napisać ogłoszenie?

Polecamy:

Zadanie 22

To jest ważna część arkusza – można za to zadanie dostać aż 20 punktów!

JAK LICZYĆ SŁOWA?

Musisz napisać co najmniej 200 słów.

Co jest słowem? Każdy wyraz, w tym spójnik, zaimek, przyimek. Zatem także: i, do, dla, przez, o, ale.

Cytaty wliczają się do limitu słów – ale muszą być sensownie użyte, popierać argumentację, więc nie cytuj utworów, jeśli nawet je pamiętasz, żeby „nabić licznik”. To ryzykowna strategia.

Zerknij do kluczy odpowiedzi, np. na str. 126–127 i dalej – w przykładowych wypracowaniach zaznaczyliśmy kolorem 200 słów. Jak widzisz, to naprawdę mało! Nie jest trudno tyle napisać.

Zwróć uwagę na podkreślenia w tematach wypracowań – zwracają uwagę na formę wypracowania, jakiej powinieneś użyć.

Rozprawka – to forma o ściśle określonym kształcie. Należy udowodnić słuszność stwierdzenia zawartego w temacie i podać odpowiednie argumenty. Pamiętaj, że koniecznie trzeba odnieść się do dwóch różnych książek. Twoje argumenty powinny być konkretne, nie ogólnikowe. Twoim zadaniem jest udowodnienie, że faktycznie znasz te lektury!

Opowiadanie – to luźna forma, w której możesz puścić wodze fantazji, planując jego akcję. Umieść elementy opisu oraz dialogi. Wpleć nawiązania do lektury, z którą opowiadanie jest związane – jeśli o tym zapomnisz, twoja praca będzie nie na temat i możesz nie dostać za nią punktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o pisaniu rozprawek i opowiadań?

Polecamy:

JAK SAMEMU WYBRAĆ LEKTURĘ?

W temacie wypracowania czasem jest wskazane, z jaką lekturą ma się wiązać, czasem musisz wybrać samodzielnie, a czasem mowa o dwóch lekturach – jednej narzuconej tematem, drugiej dowolnej. Jak wybrać samemu?

  • „Dowolna lektura” nie oznacza koniecznie książki spoza listy lektur! Bez obaw sięgaj po lektury szkolne, powinieneś znać je najlepiej.
  • Jeżeli dużo czytasz i znasz inną książkę, która pasuje do tematu, możesz o niej napisać. Pamiętaj jednak, że egzaminator może nie znać tej książki, więc będzie oceniał trafność wyboru i sposób wykorzystania tej książki w związku z tematem tylko na podstawie tego, co napiszesz. Sam fakt wyboru lektury spoza listy lektur nie daje ci dodatkowych punktów, więc jeśli nie jesteś pewien, nie rób tego na siłę!
  • Aby wybrać właściwą lekturę z listy lektur, zastanów się najpierw, z jakim motywem związany jest temat wypracowania. Najlepiej określ go jednym słowem – będziesz pisać o miłości? o władzy? o zbrodni? o wojnie? Która z lektur ci się kojarzy? Jeżeli na razie żadna, wróć do trzeciej strony arkusza i przeczytaj spokojnie listę lektur, szukając skojarzeń.
  • Tematy wypracowań są tak stworzone, by na pewno do każdego pasowały książki z listy lektur, więc bez nerwów – pomyśl, a znajdziesz.
Potrzebujesz więcej informacji
o motywach w lekturach?

Znajdziesz je tutaj:

« język polski - wszystkie arkusze