Egzamin ósmoklasisty - arkusze - język angielski

Wskazówki do arkusza 5
Zadanie 1

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj pytania i odpowiedzi i dokładnie obejrzyj obrazki.

Słuchając, najpierw wychwyć ogólny sens wypowiedzi. Tam, gdzie ci się uda, zaznacz odpowiedź. Za drugim razem skup się na szczegółach.

Zwróć uwagę na podkreślone fragmenty w pytaniach – zwykle zawierają przeczenia i decydują o tym, jak powinna brzmieć odpowiedź.

Zadanie 2

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Najpierw zapoznaj się z treścią zdań – mogą być dość długie i nie zdążysz przeczytać ich w trakcie odtwarzania nagrania.

W tym zadaniu trzeba pamiętać o synonimach, nie wszystko musi być ubrane w identyczne słowa. Staraj się zawsze wychwycić sens wypowiedzi i dobierz to zdanie, które pasuje najlepiej.

Zadanie 3

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Przeczytaj tekst przed odtworzeniem nagrania. Zastanów się, co mogłoby znaleźć się w lukach. Wtedy będziesz wiedział, na czym się skupić.

Pamiętaj, że tekst i wpisane fragmenty muszą stanowić spójną całość.

Zadanie 4

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Zapoznaj się z treścią reakcji przed wysłuchaniem nagrania. Zastanów się, na co mogły być odpowiedzią. Jak ta wypowiedź mogła być skonstruowana?

Zadanie 5

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Sytuacje, na które musisz zareagować po angielsku, są zapisane po polsku, to spore ułatwienie. Zastanów się, co ty odpowiedziałbyś w podanych sytuacjach. Ułatwi to wybór odpowiedzi.

Zwróć uwagę na to, że często dwie odpowiedzi wydają się pasować, ale tylko jedna jest poprawna. Na przykład sytuacja 5.3. – kiedy chciałbyś porozmawiać z kimś smutnym, mógłbyś zacząć od słów z odpowiedzi A i C. Ale tylko w odpowiedzi C zawarte jest pytanie o przyczynę złego nastroju.

Zadanie 6

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Dialogi czytaj parami, nie musisz zapoznawać się od razu z całością zadania – wtedy się nie pogubisz. Uzupełnij wypowiedzi tak, by do siebie pasowały i były poprawne.

Kiedy uzupełnisz całość, przeczytaj wszystko raz jeszcze – może uda ci się wyłapać jakiś błąd?

Zadanie 7

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Możesz rozwiązać to zadanie na dwa sposoby: zacząć od przeczytania tekstu, a później odpowiedzieć na pytanie, lub przeczytać pytanie i czytać tekst z nastawieniem na poszukiwanie konkretnej informacji.

Fragment, który zawiera odpowiedź, na pewno jest w tekście, podkreśl go, by mieć pewność, że wybierzesz właściwą odpowiedź.

Zadanie 8

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Przeczytaj tekst i pomyśl, jakich informacji brakuje. Dopasuj takie odpowiedzi, które będą tworzyć spójną i poprawną całość.

Jeśli nie znasz znaczenia jakiegoś pojedynczego słówka, spróbuj domyślić się z kontekstu.

Zadanie 9

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Podkreślaj i zaznaczaj w trakcie czytania, to pomoże ci wybrać informacje, które są ważne, i ułatwi wybór odpowiedzi.

Nie przejmuj się, jeśli nie znasz znaczenia pojedynczych słówek. Postaraj się wyłapać z tekstu główną myśl lub wydedukować ich znaczenie z kontekstu.

Zadanie 10

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

W tym zadaniu część informacji musisz wywnioskować sam. Powinieneś ich szukać w obu tekstach.

Jeśli nie znasz znaczenia jakiegoś słówka, możesz sięgnąć do wiedzy ogólnej i spróbować się domyślić. Na przykład: nie wiesz, co oznacza słowo pier? Zastanów się, jakie jest najpopularniejsze miejsce na spacery w Sopocie!

Zadanie 11

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

W tego typu zadaniach zachowaj szczególną czujność – niektóre formy mogą być do siebie bardzo podobne pod względem formy lub znaczenia: live (żyć) i life (życie).

Zanim zaczniesz uzupełniać tekst, zwróć uwagę na różnice i podobieństwa pomiędzy wyrazami. Następnie przeczytaj tekst i zastanów się – może zawiera jakieś utarte wyrażenia, które same przychodzą ci do głowy?

Zadanie 12

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

Zacznij od przeczytania tekstu i próby odgadnięcia, co powinno się znaleźć w lukach. Może jakieś często powtarzane zwroty zapamiętałeś i nie potrzebujesz nawet podpowiedzi?

Przeczytaj tekst jeszcze raz i upewnij się, że wybrane przez ciebie odpowiedzi są prawidłowe. Pamiętaj, by zachować nie tylko sens uzupełnianych zdań, ale też ich prawidłową strukturę gramatyczną.

Zadanie 13

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

Rozpoznaj konstrukcje gramatyczne, jakie musisz zastosować w zadaniach do uzupełnienia. Musisz przetłumaczyć fragmenty tak, by były poprawne gramatycznie i zachowały sens.

Zadanie 14

Zadanie sprawdza umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Twoim zadaniem jest napisanie wypowiedzi pisemnej liczącej 50–120 słów, oczywiście w języku angielskim. Musisz rozwinąć informacje przywołane w poleceniu.

Zanim zaczniesz pisać, przeczytaj polecenie raz jeszcze i postaraj się przypomnieć sobie jak najwięcej zwrotów i słów, które mogą się przydać przy opisywaniu kolejnych podpunktów, np. meeting, author, writer, favourite book, book fair, excited.

Ocenie podlega to, czy potrafisz przekazać informacje w sposób pełny, więc niczego nie pomijaj! Pod uwagę brane jest też bogactwo językowe. Postaraj się pomyśleć i zastąpić na przykład słówko important (w zależności od kontekstu) słowami takimi, jak: vital, crucial.

Pamiętaj też o spójności i poprawność językowej, podziel tekst na akapity i raczej trzymaj się jednego czasu. Kiedy skończysz pisać, przeczytaj pracę od początku do końca – może uda ci się wyłapać jakiś błąd.

« język angielski - wszystkie arkusze