Egzamin ósmoklasisty - arkusze - język angielski

Wskazówki do arkusza 4
Zadanie 1

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Zanim rozpocznie się słuchanie, obejrzyj dokładnie wszystkie obrazki i przeczytaj pytania i odpowiedzi. Najpierw postaraj się wyłapać ogólny sens każdej wypowiedzi i wytypuj poprawne odpowiedzi (możesz postawić przy nich kropki).

Podczas powtórnego odtworzenia nagrania skup się na szczegółach, szukaj słów-kluczy. Jeśli nie wyłapałeś, o której Tom kończy jutro lekcje, podczas słuchania jego wypowiedzi skup się tylko na godzinach, które podaje.

Pamiętaj, że nie każda konstrukcja gramatyczna z nagrania musi brzmieć tak samo, jak ta podana w poleceniu, liczy się ich sens!

Zadanie 2

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Koniecznie przeczytaj zdania przed rozpoczęciem słuchania. Dobierz do każdej wypowiedzi to, które najlepiej oddaje jej sens – niekoniecznie przy użyciu identycznych słów! Postaraj się więc dobrze zrozumieć, o co chodzi w każdej wypowiedzi.

Zadanie 3

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Najpierw przeczytaj tekst i zastanów się, jakich danych potrzebujesz. Co mają określać? Jakich części mowy możesz się tam spodziewać? Wysłuchaj nagrania uważnie, skupiając się na tych szczegółach.

Zadanie 4

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Przed tym, jak nagranie zostanie odtworzone, zapoznaj się z reakcjami. Pomyśl, na co mogły stanowić odpowiedź? Jak te wypowiedzi mogły zostać sformułowane?

Zadanie 5

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Opis sytuacji, w których musisz się odnaleźć, jest po polsku – to wiele ułatwia. Zastanów się, co należy powiedzieć w opisanej sytuacji, a następnie dobierz najlepiej pasującą odpowiedź.

W niektórych przykładach kluczowa jest znajomość konkretnych słówek, tak jak w przykładzie 5.4. Powinieneś pamiętać, że anniversary to „rocznica”. Możesz też spróbować odrzucać niepasujące odpowiedzi: Good luck to utarty zwrot oznaczający „powodzenia”, a słowa seasons używa się w odniesieniu do świąt.

Zadanie 6

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Przeczytaj najpierw całość tekstu. Zauważ, jakie słowa znajdują się przed lukami i po nich. Jak powinieneś wykorzystać słowa z nawiasów, by utworzyć konstrukcję, która ma sens?

Kiedy wypiszesz już swoje odpowiedzi w każdą lukę, nie zapomnij o przeczytaniu tekstu raz jeszcze – twoje odpowiedzi muszą tworzyć spójny i sensowny tekst.

Zadanie 7

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Rozwiązując tego typu zadanie, możesz zacząć z dwóch stron: przeczytać najpierw tekst, a później spróbować odpowiedzieć na pytanie lub zacząć od zapoznania się z pytaniem, a następnie czytać tekst z nastawieniem na znalezienie konkretnej informacji.

Podkreśl w tekście fragment, w którym znajduje się odpowiedź na pytanie – da ci to pewność, że odpowiedź jest prawidłowa.

Zadanie 8

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Zacznij od przeczytania tekstu z lukami. Zastanów się, co je poprzedza i co po nich następuje. Jakich informacji możemy się spodziewać w pustych miejscach? Przeczytaj odpowiedzi i dopasuj je.

Nie zapomnij o przeczytaniu całości, kiedy skończysz. Tekst musi być spójny.

Jeśli nie jesteś pewien znaczenia jakiegoś wyrazu, spróbuj domyślić się z kontekstu.

Zadanie 9

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Czytając teksty, zaznacz to, co jest według ciebie ważne – nie bój się podkreślać informacji w tekście – to pomoże ci w rozwiązaniu zadania!

Jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa, spróbuj domyślić się jego znaczenia z kontekstu.

Zadanie 10

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

W zadaniach tego typu niektóre informacje musisz sam wywnioskować – nie będą podane wprost. Czasem to banalne – np. nie jest podane, ile dni w tygodniu czynne jest muzeum, ale jest podane, w jakich dniach. Wystarczy policzyć i po sprawie!

W razie potrzeby wracaj do tekstu tak często, jak tylko potrzebujesz. Wszystkie potrzebne informacje na pewno tam są!

Zadanie 11

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

W tym zadaniu musisz skupić się na kontekście. Przeczytaj tekst i zastanów się, jakie wyrazy nasuwają ci się, by wpisać je w luki. Co powinny oznaczać? Jaką mieć formę gramatyczną?

Po przeczytaniu tekstu wróć do proponowanych odpowiedzi, zapoznaj się z nimi i przeczytaj tekst raz jeszcze, uzupełniając go.

Na koniec możesz przeczytać go raz jeszcze, by upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu.

Zadanie 12

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

W tym zadaniu zacznij od przeczytania tekstu. Może jakieś często używane zwroty (lub takie, które już kiedyś słyszałeś) nasuną ci się same?

Dobierając odpowiedzi, pamiętaj, że nie tylko znaczenie, ale i forma gramatyczna musi się zgadzać.

Zadanie 13

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

Zanim zaczniesz uzupełniać, rozpoznaj, jakiej konstrukcji potrzebujesz, i przypomnij sobie, jakie są zasady jej tworzenia.

Zadanie 14

Zadanie sprawdza umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Twoim zadaniem jest napisanie wypowiedzi pisemnej liczącej 50–120 słów, oczywiście w języku angielskim. Musisz rozwinąć informacje przywołane w poleceniu.

Zanim zaczniesz pisać, przeczytaj polecenie raz jeszcze i postaraj się przypomnieć sobie jak najwięcej zwrotów i słów, które mogą się przydać przy opisywaniu kolejnych podpunktów, np. in my opinion, I think that, spend time, plans, upcoming days, have a good time.

Ocenie podlega to, czy potrafisz przekazać informacje w sposób pełny, więc niczego nie pomijaj! Pod uwagę brane jest też bogactwo językowe. Postaraj się pomyśleć i zastąpić na przykład słówko good (w zależności od kontekstu) słowami takimi, jak: wonderful, fabulous lub tremendous.

Pamiętaj też o spójności i poprawności językowej, podziel tekst na akapity i raczej trzymaj się jednego czasu. Kiedy skończysz pisać, przeczytaj pracę od początku do końca – może uda ci się wyłapać jakiś błąd.

« język angielski - wszystkie arkusze