Egzamin ósmoklasisty - arkusze - język angielski

Wskazówki do arkusza 3
Zadanie 1

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj pytania i przyjrzyj się dobrze obrazkom. Podczas słuchania najpierw wyłap ogólny sens wypowiedzi, wytypuj poprawną odpowiedź i oznacz ją (na przykład kropką). Swoje typy potwierdź przy drugim słuchaniu.

Za drugim razem skup się na szczegółach, szukaj kluczowych słów! Nie muszą być identyczne, muszą mieć to samo znaczenie.

Zadanie 2

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Zdania w tym zadaniu są dość długie, zapoznaj się z nimi koniecznie przed rozpoczęciem słuchania.

Pamiętaj o synonimach – coś może być wyrażone innymi słowami, ale znaczyć to samo. Znajdź sens każdej wypowiedzi i dobierz do niej zdanie, które najlepiej pasuje.

Zadanie 3

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Przeczytaj tekst przed wysłuchaniem nagrania. Pomyśl, jakie informacje będą ci potrzebne – określenia czynności, osób, zjawisk?

Wysłuchaj nagrania, skupiając się na informacjach, które mogą być ważne lub pasują do kontekstu.

Zadanie 4

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Przeczytaj wszystkie reakcje, zanim rozpocznie się słuchanie. Zastanów się, co oznaczają. Na jakie pytania mogły stanowić odpowiedzi?

Zastanów się, czy to pozytywne, czy negatywne reakcje.

Zadanie 5

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Twoim zadaniem jest dopasowanie reakcji w języku angielskim do sytuacji opisanych po polsku. Przy każdym przykładzie zastanów się, co sam byś odpowiedział po polsku. Szukaj odpowiedzi, która spełni podobną funkcję i pasuje do kontekstu.

Niektóre odpowiedzi stanowią utarte zwroty. W ostatnim przykładzie postaraj się przypomnieć sobie, co należy powiedzieć komuś, gdy życzysz mu szczęścia.

Zadanie 6

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Dialogi czytaj parami, są dopasowane po dwa dymki do jednego zdjęcia. Uzupełnij je tak, by do siebie pasowały.

Po wpisaniu odpowiedzi w luki przeczytaj wszystko jeszcze raz – wypowiedzi w parach muszą mieć sens i być poprawne gramatycznie.

Zadanie 7

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Do tego zadania możesz zabrać się z dwóch stron. Pierwszy sposób to przeczytanie najpierw tekstu, a następnie odpowiedzi i wybranie poprawnej. Drugi sposób – przeczytanie najpierw odpowiedzi, a potem czytanie tekstu, zwracając uwagę na potrzebne informacje.

Dla pewności podkreśl właściwy fragment, pamiętaj, że odpowiedź musi znajdować się w tekście i zawsze tam jest!

Zadanie 8

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Przeczytaj cały tekst i zastanów się, jakich informacji brakuje. Następnie wybierz z podanych odpowiedzi te, której najlepiej pasują.

Kiedy skończysz, nie zapomnij o przeczytaniu uzupełnionego tekstu. Musi być spójny i logiczny. Jeśli nie jesteś pewny znaczenia jakiegoś wyrazu, postaraj się domyślić jego znaczenia z kontekstu.

Zadanie 9

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Nie bój się zaznaczać i podkreślać informacji w tekście, to ułatwi pracę. To, co wydaje ci się ważne, zaznaczaj od razu w trakcie czytania. Dzięki temu łatwiej dopasujesz zdania do wypowiedzi.

Pamiętaj, że możesz domyślić się znaczenia niektórych słów z kontekstu!

Zadanie 10

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Musisz przetłumaczyć najważniejsze informacje. Pamiętaj, że tytuł tekstu też jest bardzo ważny! Tłumaczenie nie zawsze musi być dosłowne, aby spełniało swoją funkcję.

Zadanie 11

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

W takich zadaniach wyrazy, które mają zostać wpisane do tekstu, często są dobrane w pary – to albo podobne formy gramatyczne (all, every), albo czasowniki w różnych formach (bebeing), albo na przykład antonimy (good, bad). Spróbuj na początek porównać wyrazy, wtedy późniejszy wybór będzie łatwiejszy.

W tym zadaniu kluczową rolę pełni kontekst. Trzeba dobrać słówka zarówno pod względem znaczeniowym, jak i gramatycznym.

Zadanie 12

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

Spróbuj przeczytać tekst bez spoglądania na odpowiedzi. W języku angielskim jest wiele konstrukcji, które są często używane. Istnieje więc szansa, że uda ci się odgadnąć odpowiedź.

Kiedy rozwiążesz zadanie, przeczytaj tekst raz jeszcze, sprawdź, czy wszystkie odpowiedzi pasują – zarówno pod względem znaczenia, jak i poprawności gramatycznej.

Zadanie 13

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

Najpierw zastanów się, jakiej konstrukcji powinieneś użyć w zdaniu, które musisz uzupełnić. Następnie wpisz właściwą odpowiedź, zachowując sens zdania powyżej.

Zadanie 14

Zadanie sprawdza umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Masz za zadanie napisać wypowiedź pisemną liczącą 50–120 słów, oczywiście w języku angielskim. Musisz rozwinąć informacje podane w poleceniu.

Zanim zaczniesz pisać, przeczytaj polecenie raz jeszcze i postaraj się przypomnieć sobie jak najwięcej zwrotów i słów, które mogą się przydać przy opisywaniu kolejnych podpunktów, np. trip, hike, hiker, mountain, peak, join.

Ocenie podlega to, czy potrafisz przekazać informacje w sposób pełny, więc niczego nie pomijaj! Pod uwagę brane jest też bogactwo językowe. Postaraj się pomyśleć i o udanym dniu nie pisać good day, ale spróbuj opisać go bardziej szczegółowo: sunny day, busy day lub wymyślić inne określenie: wonderful day, fabulous day.

Pamiętaj też o spójności i poprawności językowej, podziel tekst na akapity i raczej trzymaj się jednego czasu. Kiedy skończysz pisać, przeczytaj pracę od początku do końca – może uda ci się wyłapać jakiś błąd.

« język angielski - wszystkie arkusze