Egzamin ósmoklasisty - arkusze - język angielski

Wskazówki do arkusza 2
Zadanie 1

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Zanim wysłuchasz nagrania, przeczytaj pytania i przyjrzyj się obrazkom. Najpierw skup się na wychwyceniu ogólnego sensu wypowiedzi. Tam, gdzie to możliwe, spróbuj wytypować prawidłową odpowiedź. Pomocne będzie na przykład oznaczenie jej kropką.

Podczas słuchania nagrania drugi raz skup się na szczegółach. Jeśli nie zapamiętałeś, co chce zrobić John, szukaj określeń czynności. Wyszukiwanie słów-kluczy może być bardzo pomocne.

Nie zapomnij o istnieniu wyrazów bliskoznacznych – nie szukaj identycznych słów, ale takich, które znaczą to samo.

Zadanie 2

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Koniecznie przeczytaj zdania przed rozpoczęciem słuchania, są dość długie!

W tym zadaniu też trzeba pamiętać o synonimach, nie wszystko musi być ubrane w identyczne słowa. Staraj się zawsze wychwycić sens wypowiedzi i dobierz do każdej wypowiedzi to zdanie, które pasuje najlepiej.

Zadanie 3

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Zanim nagranie zostanie odtworzone, przeczytaj tekst i zastanów się, jakich informacji potrzebujesz. Czy to określenia czynności? Przedmiotów? A może zjawisk?

Wysłuchaj nagrania, skupiając się na informacjach, które mogą być ważne i  pasują do kontekstu.

Zadanie 4

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Przeczytaj wszystkie odpowiedzi, zanim rozpocznie się odtwarzanie nagrania. Zastanów się, co znaczą i na co mogły stanowić odpowiedź. Pomyśl, w jakim tonie są ujęte – to pozytywne czy negatywne reakcje?

Zadanie 5

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Ułatwienie w tym zadaniu jest takie, że sytuacje są opisane w języku polskim. Najpierw zastanów się, co ty odpowiedziałbyś w takiej sytuacji. Dzięki temu łatwiej dopasujesz odpowiedź.

Niektóre odpowiedzi różnią się tylko jednym słowem, na przykład 5.1. A i B. Musisz więc uwzględnić różnicę między group (grupa), bunch (kiść) a bar (tabliczka).

Zadanie 6

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Czytaj dialogi parami, wtedy się nie pogubisz. Zastanów się i uzupełnij wypowiedzi tak, by do siebie pasowały.

Kiedy wypiszesz już swoje odpowiedzi w każdą lukę, nie zapomnij o przeczytaniu dialogów raz jeszcze – muszą być spójne i mieć sens.

Zadanie 7

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Takie zadanie możesz rozwiązać na dwa sposoby. Możesz najpierw przeczytać tekst, a następnie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć. Drugą metodą jest przeczytanie pytania w pierwszej kolejności i czytanie tekstu później, z nastawieniem na odnalezienie konkretnych informacji.

Fragment stanowiący odpowiedź na pytanie musi znajdować się w tekście, warto go podkreślić, aby mieć pewność, że wybrana odpowiedź jest właściwa.

Zadanie 8

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Zacznij od przeczytania tekstu i zastanowienia się, jakich informacji może brakować. Następnie odpasuj odpowiedzi.

Nie zapomnij o przeczytaniu całego tekstu, z wypełnionymi lukami. Musi być spójny i logiczny.

Pamiętaj, że nawet jeśli nie znasz znaczenia jakiegoś konkretnego wyrazu, możesz domyślić się jego znaczenia z kontekstu.

Zadanie 9

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Pamiętaj, że podkreślanie i zaznaczanie w tekście może okazać się bardzo przydatne. Czytając, zaznacz więc te informacje, które uznasz za kluczowe – dzięki temu łatwiej dopasujesz zdania do wypowiedzi.

Pamiętaj, że możesz domyślić się znaczenia niektórych słów z kontekstu!

Zadanie 10

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Tłumaczenie powinno zawsze dobrze oddawać sens wypowiedzi. Istnieją wyrażenia, które mają w języku angielskim sens przenośny, a w polskim są tłumaczone dosłownie – i odwrotnie. Musisz to uwzględnić. Istnieją też homonimy – wyrazy, które brzmią identycznie, ale znaczą coś innego.

Na przykład: season znaczy „pora roku” i „doprawić”. Które znaczenie pasuje do tekstu z zadania?

Zadanie 11

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

W takich zadaniach wyrazy, które mają zostać wpisane do tekstu, często są dobrane w pary – to albo podobne formy gramatyczne (learn, teach), te same części mowy (althoughhowever), albo na przykład antonimy (good, bad). Spróbuj na początek porównać wyrazy, wtedy późniejszy wybór będzie łatwiejszy.

W tym zadaniu kluczową rolę pełni kontekst. Trzeba dobrać słówka zarówno pod względem znaczeniowym, jak i gramatycznym.

Zadanie 12

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

Warto przeczytać najpierw tekst w całości i postarać się odgadnąć, co powinno znaleźć się w luce. Wiele konstrukcji w języku angielskim jest często powtarzanych i prawidłowa odpowiedź może sama wpaść ci do głowy!

Przeczytaj tekst jeszcze raz i upewnij się, że wybrane przez ciebie odpowiedzi są prawidłowe. Pamiętaj, by zachować nie tylko sens uzupełnianych zdań, ale też ich prawidłową strukturę gramatyczną.

Zadanie 13

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

Rozpoznaj konstrukcje gramatyczne w zadaniach do uzupełnienia. Musisz uzupełnić je tak, by zachowały sens zdania wyjściowego.

Zadanie 14

Zadanie sprawdza umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Twoim zadaniem jest napisanie wypowiedzi pisemnej liczącej 50–120 słów, oczywiście w języku angielskim. Musisz rozwinąć informacje przywołane w poleceniu.

Zanim zaczniesz pisać, przeczytaj polecenie raz jeszcze i postaraj się przypomnieć sobie jak najwięcej zwrotów i słów, które mogą się przydać przy opisywaniu kolejnych podpunktów, np. go sightseeing, monument, schedule, fluently, practise, excercise.

Ocenie podlega to, czy potrafisz przekazać informacje w sposób pełny, więc niczego nie pomijaj! Pod uwagę brane jest też bogactwo językowe. Postaraj się pomyśleć i zastąpić na przykład słówko important (w zależności od kontekstu) słowami takimi, jak: vital, crucial.

Pamiętaj też o spójności i poprawności językowej, podziel tekst na akapity i raczej trzymaj się jednego czasu. Kiedy skończysz pisać, przeczytaj pracę od początku do końca – może uda ci się wyłapać jakiś błąd.

« język angielski - wszystkie arkusze