Egzamin ósmoklasisty - arkusze - język angielski

Wskazówki do arkusza 1
Zadanie 1

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Przez wysłuchaniem nagrania przyjrzyj się obrazkom i przeczytaj pytania. W trakcie pierwszego słuchania spróbuj wyłapać ogólny sens wypowiedzi i wytypować najbardziej prawdopodobną odpowiedź (może postaw przy niej malutką kropeczkę długopisem?).

Kiedy nagranie zostanie odtworzone jeszcze raz, postaraj się wychwycić szczegóły, na przykład: jeśli nie dosłyszałeś za pierwszym razem, co John chce zrobić z biletem, skup się na wyrażeniach oznaczających czynności, szukaj słów-kluczy!

Pamiętaj, że w nagraniu nie muszą występować konkretnie słowa wymienione w odpowiedziach. Mogą to być synonimy.

Zadanie 2

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Zdania, które masz dopasować, są za długie, byś przeczytał je w trakcie słuchania, koniecznie zrób to wcześniej.

Wybieraj te zdania, której najlepiej pasują do danych wypowiedzi. Weź pod uwagę to, że niektóre rzeczy mogą być ujęte innymi słowami w nagraniu, a innymi w odpowiedziach, nie szukaj więc podobnie brzmiących słów, ale spróbuj rozumieć, o co chodzi.

Zadanie 3

Zadanie sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj tekst i pomyśl, jakie informacje będą potrzebne do uzupełnienia tekstu – określenia czynności? przedmiotów? Mając tę wiedzę, wysłuchaj nagrania, skupiając się na podobnych informacjach.

Zadanie 4

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Zanim nagranie zostanie odtworzone, przeczytaj wszystkie reakcje i pomyśl – na jakie stwierdzenia mogłyby być odpowiedzią? Jak muszą być sformułowane?

Zadanie 5

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Sytuacje są napisane w języku polskim, więc zastanów się, co odpowiedziałbyś w ojczystym języku. Nawet jeśli żadna odpowiedź nie dotyczy tego samego, to pomoże ci to w zrozumieniu sytuacji. Wtedy z łatwością dopasujesz właściwą reakcję.

Niektóre odpowiedzi różnią się tylko jednym słowem, na przykład 5.1. A i B. Musisz więc uwzględnić różnicę między bill (rachunek) a receipt (paragon).

Zadanie 6

Zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych.

Zacznij od przeczytania całego tekstu. Zwróć uwagę na to, jakie słowa znajdują się przed i po luce. Co musisz tam wpisać, aby zdanie miało sens?

Kiedy wypiszesz już swoje odpowiedzi w każdą lukę, nie zapomnij o przeczytaniu tekstu raz jeszcze – twoje odpowiedzi muszą tworzyć spójną całość z tekstem.

Zadanie 7

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Przy rozwiązywaniu tego typu zadań możesz przyjąć dwie taktyki. Możesz najpierw przeczytać tekst, a następnie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć.

Możesz także najpierw przeczytać pytanie, a później tekst, zwracając uwagę na informacje, które są potrzebne do znalezienia odpowiedzi.

Pamiętaj, żeby zawsze upewnić się, że w tekście jest fragment potwierdzający poprawność twojej odpowiedzi. Możesz go na przykład podkreślić.

Zadanie 8

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Przeczytaj najpierw sam tekst. Skup się na tej treści, która poprzedza lukę i po niej następuje. Czego możemy spodziewać się w pustych miejscach? Następnie przeczytaj odpowiedzi i dopasuj je.

Na koniec przeczytaj cały tekst z uzupełnieniami. Powinien brzmieć logicznie i być spójny.

Jeśli nie znasz znaczenia jakiegoś wyrazu, spróbuj domyślić się jego znaczenia z kontekstu.

Zadanie 9

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Nie bój się pisać i rysować po tekście – w trakcie czytania od razu podkreśl te fragmenty, które wydają ci się ważne. Mogą się przydać przy dobieraniu zdań do wypowiedzi.

Pamiętaj, że możesz domyślić się znaczenia niektórych słów z kontekstu!

Zadanie 10

Zadanie sprawdza rozumienie tekstów pisanych.

Pamiętaj, że tłumaczenie powinno jak najlepiej oddać sens wypowiedzi. Istnieją wyrażenia, które mają w języku angielskim sens przenośny, a w polskim są tłumaczone dosłownie – i odwrotnie.

Na przykład: breathtaking brzmi jak „odbierający oddech”, ale powinniśmy przetłumaczyć jako „zapierający dech w piersiach”.

Zadanie 11

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

W tego typu zadaniach wyrazy do uzupełnienia zwykle dobrane są w pary – to albo podobne formy gramatyczne (by, as), zbliżone części mowy (whichthat), albo na przykład antonimy (good, bad). Spróbuj na początek porównać wyrazy, wtedy późniejszy wybór będzie łatwiejszy.

W tym zadaniu kluczową rolę pełni kontekst. Trzeba dobrać słówka zarówno pod względem znaczeniowym, jak i gramatycznym.

Zadanie 12

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

Jak zwykle z długimi tekstami: najpierw przeczytaj go w całości i spróbuj zgadnąć, co powinno się tam znaleźć (a może nawet już jesteś pewny?). Wiele konstrukcji w języku angielskim jest często powtarzanych i prawidłowa odpowiedź może sama wpaść ci do głowy!

Przy powtórnym czytaniu dobierz ostatecznie właściwe odpowiedzi. Pamiętaj, że nie tylko znaczenie, ale i forma gramatyczna musi się zgadzać.

Zadanie 13

Zadanie sprawdza znajomość środków językowych.

Postaraj się rozpoznać, jakie gramatyczne konstrukcje należy zastosować w każdym zdaniu. Następnie uzupełnij je, zachowując poprawność.

Zadanie 14

Zadanie sprawdza umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Twoim zadaniem jest napisanie wypowiedzi pisemnej liczącej 50–120 słów, oczywiście w języku angielskim. Musisz rozwinąć informacje przywołane w poleceniu.

Zanim zaczniesz pisać, przeczytaj polecenie raz jeszcze i postaraj się przypomnieć sobie jak najwięcej zwrotów i słów, które mogą się przydać przy opisywaniu kolejnych podpunktów, np. learn by heart, nervous, relaxed, self-confident, run late, get lost.

Ocenie podlega to, czy potrafisz przekazać informacje w sposób pełny, więc niczego nie pomijaj! Pod uwagę brane jest też bogactwo językowe. Postaraj się pomyśleć i zastąpić na przykład słówko good (w zależności od kontekstu) słowami typu: positive, fair lub fine.

Pamiętaj też o spójności i poprawność językowej, podziel tekst na akapity i raczej trzymaj się jednego czasu. Kiedy skończysz pisać, przeczytaj pracę od początku do końca – może uda ci się wyłapać jakiś błąd.

« język angielski - wszystkie arkusze